nase selo1 skolski casopis1  ekologija1 

 

 

 

 

kulturne aktivnosti1  savetnik5  zavrsni ispit1 

Zgrada školePrema rečima Konstantina Sekulića u knjizi "Hronika Nakova", godine 1770. je otvorena škola u Mastordu (Novi Kozarci), 1774. u Šarlevilu (Banatsko Veliko Selo), pa se pretpostavlјa da je i u Nakohalvu (Nakovo) tih godina postojala škola. 1792. godine, u Nakovo je doveden učitelј Kirshenheuter Franc. Po ugovoru skloplјenog između opštine Nakohalva i ovog učitelјa, učitelј je primlјen na godinu dana, te mu se za tu godinu obećalo 40 forinti u gotovu, zatim, čisto žito za hleb, 2 kubika tvrdog drveta, 9 stopa široku kamaru slame za loženje, kao i besplatan stan u opštinskoj kući.

Učitelј je bio dužan da crkvene i školske dužnosti obavi najsavesnije, crkveno rublјe koliko puta je nužno da opere, zvonjenje besplatno da izvrši, takođe je imenovani morao, kako zimi tako i leti, kada deca treba da idu, drži školu (nastavu) i da ih u svemu potrebnim poučava.
Nastava se morala održavati na maternjem (nemačkom) jeziku, a učilo se čitanje, pisanje, nešto računa i veronauka. Školovanje je trajalo 2-3 godine, zavisno od uspeha učenika. posle završene osnovne škole, obavezno je bilo pohađanje tzv. povtorne škole u trajanju od 2 godine.

Zna se i da je 1847. godine škola u Nakovu imala 150 učenika u prvom razredu, a 100 u drugom razredu.

1902. godine je kneginja San Marko, rođena Mileva Nako, a kćerka Jovana Nako, podigla u Nakovu ženski manastir sa šestorazrednom ženskom osnovnom školom.
Nova školska zgrada (sadašnja zgrada Osnovne škole) podignuta je posle 1931. godine. Prvi upravitelј škole u Nakovu posle oslobođenja, bio je Svetozar Stamenković, a prosvetnih radnika je bilo 16.

Početkom školske 1948/1949. godine, formirana je Nepotpuna gimnazija u Nakovu - PROGIMNAZIJA NAKOVO, gde je bilo upisano 280 učenika, koji su bili raspoređeni u 4 odelјenja prvog i 2 odelјenja drugog razreda.

18. septembra 1950. godine, na osnovu Odluke Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, spojena je Osnovna škola i Niža gimnazija (Progimnazija) u jednu školu - Osmoletka "Petar Kočić" Nakovo.

Od 1. septembra 1957. godine Osmoletka u Nakovu menja naziv i od tada se zvanično naziva Osmogodišnja škola "Petar Kočić" Nakovo. Te godine je upisano 749 učenika. direktor škole je bio Čedomir Torbica.

Od 1. januara 1960. godine, škola nosi zvaničan naziv - Osnovna škola "Petar Kočić" Nakovo, kada je upisano 833 učenika. Školske 1966/67. godine bilo je upisano 519 učenika, 1969/70. godine 400 učenika. Iste godine su uređene nove prostorije u Manastiru za rad zabavišta. Na početku školske 1970/71. godine, broj učenika sei dalјe smanjuje pa je upisano njih 316. Školske 1975/76. godine upisano je samo 211 učenika, a u narednim godinama broj je još voše opadao, ali uvek dovolјan za po jedno odelјenje (sve do školske 2009/2010. godine kada je u prvi razred upisano svega tri učenika. Odelјenje nije odobreno, pa je formirano kombinovano odelјenje prvog i četvrtog razreda).
Mnogi nekadašnji učenici ove uzorne škole su fakultetski obrazovani građani, mnogi od njih su pravnici, lekari, ekonomisti, prosvetni radnici...


Naslovna     O školi     Nastava     Učenici     Preuzimanja     Galerija     Kontakt adresa