nase selo1 skolski casopis1  ekologija1 

 

 

 

 

kulturne aktivnosti1  savetnik5  zavrsni ispit1 

У петак 28. новембра 2014. године, у нашој школи је реализована радионица са темом: „Припрема за полазак у школу“. Активност је намењена родитељима деце предшколског узраста, те су позив добили сви родитељи деце припремне групе вртића у Накову. Циљ активности је упознавање и подсећање родитеља на знања и вештине које је пожељно да деца развију до поласка у школу. Аутор и реализатор радионице је школски психолог Милана Киш.
У току рада родитељи су били веома заинтересовани и активно су учествовали у идентификовању облика понашања које се сматрају зрелим за узраст детета од 6-7 година. Давали су мишљење о различитим примерима поступака родитеља који утичу на свеукупни развој детета (социјални, емоционални и интелектуални).
Учесницима је предочена важност подстицања позитивног односа према школи и учењу и истакнута важност развијања радних навика.
Након завршетка радионице родитељима су подељене брошуре у којима се налазе најважнији садржаји који су обрађени током рада.

Истог дана, у петак 28. новембра 2014. године, школски психолог Милана Киш је одржала родитељски састанак са родитељима ученика 8. Разреда. Тема састанка је била професионалне оријентација и избор средње школе.
Родитељи су упознати са Планом професионалне оријентације за ову школску годину (радионице, тестирања, индивидуално и групно саветовање). Циљ је био да се кроз разговор родитељи мотивишу на сарадњу, што је и постигнуто.
Такође, родитељи су информисани о садржајима који су им, односно ученицима, доступни на сајту националне службе за запошљавање.


Naslovna     O školi     Nastava     Učenici     Preuzimanja     Galerija     Kontakt adresa